Menu
Cart

Coronavirus (COVID-19) update: orders are still being processed and shipped

Environment

Om in orde te zijn met de overheid omtrent de milieuwetgeving zijn we aangesloten bij VZW Bebat. Naast een jaarlijkse bijdrage, moeten we ook per batterij die we op de Belgische markt brengen een bijdrage betalen, tot eind 2016 bedraagt deze bijdrage €0,075 per knoopcel/batterij/accu. Vanaf 2017 zal deze bijdrage aangepast worden aan de batterijcategorie, zodat er voor elke batterijcategorie een andere bijdrage moet betaald worden. Naast de bijdragen die moeten worden betaald, worden we ook op regelmatige basis in opdracht van Bebat via een externe audit gecontroleerd, zodat alle regels goed opgevolgd worden.

Waarom Bebat?

De belangrijkste reden dat we ons hebben aangesloten bij Bebat is omdat Bebat beschikt over een groot en goed georganiseerd inzamelnetwerk voor gebruikte batterijen, de milieuwetgeving voorziet namelijk dat elke producent of invoerder die batterijen op de Belgische markt brengt moet voldoen aan de aanvaardingsplicht van gebruikte batterijen en deze op de juiste manier moet recycleren. Naast het inzamelnetwerk zorgt Bebat ook dat haar deelnemers in orde zijn met verschillende andere zaken, zoals registratieplicht bij de gewestelijke overheden, rapporteren aan de overheid van aantal op de markt gebrachte batterijen, consumenten sensibiliseren om gebruikte batterijen in te zamelen.

Wat doet Bebat met alle ingezamelde batterijen?

Nadat je je gebruikte batterijen binnen gebracht hebt in één van de 24.000 inzamelpunten van Bebat, worden de batterijen opgehaald door een medewerker van Bebat en brengt deze naar het sorteercentrum van Sortbat in Tienen. Daar worden de batterijen gesorteerd op afmeting, gewicht en magnetisch veld zodat men ze kan verdelen over 8 verschillende stromen, alkaline, zinc-carbon, lithium, li-ion, NiCd, NiMH, lood en knoopcellen. Eenmaal de batterijen verdeeld zijn over de verschillende stromen, worden de batterijen opgehaald door verschillende recyclagebedrijven, zoals Revatech verwerkt alkaline en zinc-carbon batterijen voor de recuperatie van ijzer, zink, mangaan,... NiMH/NiCd batterijen worden dan weer opgehaald door Snam voor de recuperatie van ijzer, nikkel, cadmium,... van de gerecupereerde stoffen kan men vervolgens terug batterijen of andere producten maken.Kan ik mijn gebruikte batterijen ook versturen naar Batterij eshop?

Ja, dat kan zeker, u kan uw gebruikte batterijen versturen naar

Batterij eshop
T.a.v. LEMS - Gebruikte batterijen
Vingerlingstraat 34
8400 Oostende
België

Zorg er steeds voor dat uw zending goed is verpakt en voldoende gefrankeerd (onvoldoende gefrankeerde zendingen worden reeds door Bpost geweigerd en zullen dus ook niet bij ons aankomen), wij zullen er vervolgens ervoor zorgen dat de batterijen bij Bebat terecht komen.

Wat doet Batterij eshop voor het milieu?

Al onze afvalfracties worden gesorteerd en indien mogelijk opnieuw gebruikt, indien ze niet opnieuw kunnen worden gebruikt worden ze op een correcte manier afgevoerd om zoveel mogelijk gerecycleerd te worden.

afmetingen, gewicht en magnetisch veld.