Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Batterij eshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling vaneen boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Download in PDF-formaat.

Download het modelformulier voor herroeping.


Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 2: Prijs

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Online aankopen

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7: Herroepingsrecht

Artikel 8: Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 10: Verplichtingen van Batterij eshop bij herroeping

Artikel 11: Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 12: Garantie

Artikel 13: Klantendienst 

Artikel 14: Sancties voor niet-betaling

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 16: Verantwoordelijkheid

Artikel 17: Privacy

Artikel 18: Gebruik van cookies

Artikel 19: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Artikel 20: Wijziging voorwaarden 

Artikel 21: Bewijs

Artikel 22: Toepasselijk recht – Geschillen


Ondernemingsgegevens 

Vestigingsadres:

Lems Kris
Batterij eshop
Vingerlingstraat 34
8400 Oostende, België
Geen bezoek of afhaal adres!

E-mailadres: info@batterijeshop.com
Telefoonnummer: +32 (0)474 081 941
Ondernemingsnummer: 836.131.783
BTW-nummer: BE0836131783


Artikel 1: Algemene bepalingen

a. De e-commerce website van Lems Kris tevens handelend onder de handelsnaam Batterij eshop, met maatschappelijke zetel te Vingerlingstraat 34, 8400 Oostende, België, info@batterijeshop.com, BTW BE0836131783, hierna Batterij eshop biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.  

b. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Batterij eshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Batterij eshop aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

a. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

b. Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van Batterij eshop bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door Batterij eshop. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

c. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

d. Het kan in bepaalde gevallen gebeuren dat een aantal producten gegroepeerd wordt aangeboden (promobundel of -pakket).  Een gegroepeerd aanbod bestaat uit producten die eventueel afzonderlijk kunnen worden verkocht

e. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

a. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Batterij eshop niet. Batterij eshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Batterij eshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

b. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

c. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Batterij eshop. Batterij eshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

d. Indien een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Klant daarvan op de hoogte gebracht door Batterij eshop en kan hij zijn bestelling annuleren of een product aanvaarden dat / die gelijkaardig is aan het product die hij bestelde. Indien de Klant het voorgestelde alternatief weigert, betaalt Batterij eshop de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet


Artikel 4: Online aankopen

a. Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij het product die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Bestellen”. Op die manier komt het gekozen product in de  "Winkelwagen" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de "Winkelwagen" bevindt. Indien de Klant zijn bestelling wil bevestigen dient hij zijn  leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

b. De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

c. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant in de taal die de Klant gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

d. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  

 • via Bancontact
 • via kredietkaart (VISA, Mastercard, American Express, Maestro, Cartes Bancaires en Postepay)
 • Via KBC betaalknop
 • Via Belfius Direct Net
 • Via ING Home'Pay
 • Via iDEAL
 • Via PayPal
 • Via Sofortbanking
 • Via Przelewy24
 • Via Giropay
 • Via Apple Pay
 • Via Klarna
 • Via overschrijving op bank KBC rekeningnummer BE47 7310 1759 6680, KREDBEBB

e. Bij betaling per overschrijving beschikt de Klant over 14 werkdagen om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt Batterij eshop ontheven van elke verplichting jegens de Klant en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Klant, de bestelling zal pas worden verzonden na ontvangst van de betaling.

f. Voor de veilige afhandeling van de online betaling werkt Batterij eshop samen met Mollie B.V. Mollie opgericht in 2004 heeft al jaren ervaring in online expertise als payment service provider. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbankieren, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Mollie staat ook onder permanent toezicht van De Nederlandsche Bank. Als specialist in online betalingen garandeert Mollie jou een uiterst veilige en vlotte afhandeling. De betaaltransacties gaan via beveiligde lijnen via Mollie onmiddellijk naar je vertrouwde financiële instelling. Tijdens de afrekeningsprocedure kom je dan ook terecht op de betaalpagina's van mollie.
Batterij eshop heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Batterij eshop.

g. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u achteraf betalen aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

h. Batterij eshop houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van de Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Batterij eshop kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

i. Elke stap die de Klant eenzijdig onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling aan Batterij eshop betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor Batterij eshop tijdelijk of definitief worden geblokkeerd annuleert de facto de verwerking van de bestelling en indien de bestelling al is verwerkt, het recht op de terugbetaling van de bestelling of de verzending van een vervangende zending.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

a. Elke bestelling vóór 16 uur op werkdagen en direct online betaald, wordt de dag zelf door Batterij eshop verwerkt en verstuurd. Batterij eshop werkt samen met externe verzendpartners Bpost, DPD en PostNL, hierna koerier, voor levering van bestellingen binnen Europa. De koerier zal zich op het leveringsadres van de Klant aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de brievenbus van het opgegeven leveringsadres waarmee de klant het pakket kan ophalen bij een plaatselijk afhaalpunt.

b. Indien de Klant de bestelling niet afhaalt in het door de koerier opgegeven afhaalpunt of indien de Klant afwezig is tijdens de door de Klant aangevraagde nieuwe leverpoging, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Batterij eshop die vervolgens contact zal opnemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

c. Producten besteld via deze webwinkel worden geleverd aan alle landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie.

d. Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat de consument aan Batterij eshop kenbaar heeft gemaakt.

e. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het  leveringsadres van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Eventuele vermelde leveringstermijnen in de webwinkel zijn gemiddelde leveringstermijnen en worden enkel ter informatief meegedeeld. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

f. Batterij eshop houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten en verzendvoorwaarden van de koerier.

g. Batterij eshop behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Batterij eshop kan er voor kiezen om een bestelling via Bpost Bpack dan wel met handtekening of verzekering te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling (totaalbedrag van de bestelling), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering...) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen...).

h. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Batterij eshop.

i. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Batterij eshop was geboden.

j. De Klant mag zijn bestelling betalen per overschrijving.  In dat geval zal Batterij eshop de bestelling pas behandelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. De leveringstermijnen zijn hierdoor langer dan wanneer de Klant een online betaalmiddel gebruikt, en zijn met name afhankelijk van het ogenblik waarop zijn financiële instelling de aanvraag voor een overschrijving ontvangt en de tijd die nodig is om ze te verwerken.

k. Indien de Klant kiest voor Klarna achteraf betalen zal Batterij eshop pas overgaan tot verzending na autorisering van Klarna. De leveringstermijnen zijn hierdoor langer dan wanneer de Klant een online betaalmiddel gebruikt, en zijn met name afhankelijk van het ogenblik waarop Klarna de transactie goedkeuren.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

a. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Batterij eshop. 

b. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Batterij eshop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen bij Batterij eshop.

a. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Batterij eshop mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Batterij eshop mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

c. Indien Batterij eshop de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

d. Indien Batterij eshop de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14  dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 8: Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

a. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een stenen winkel zou mogen doen.

b. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

c. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Batterij eshop hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

a. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Batterij eshop.

b. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Batterij eshop. Dit hoeft niet als Batterij eshop heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

c. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Batterij eshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

d. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

e. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Batterij eshop niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als Batterij eshop aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

f. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 10: Verplichtingen van Batterij eshop bij herroeping

a. Als Batterij eshop de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

b. Batterij eshop vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Klant in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Batterij eshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

c. Batterij eshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

d. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Batterij eshop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 11: Uitsluiting herroepingsrecht

a. Batterij eshop kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Batterij eshop dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Overeenkomsten waarbij de Klant Batterij eshop specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


Artikel 12: Garantie

a. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

b. De factuur of aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Batterij eshop.  Bij gebreke eraan, alle overige geldige bewijsmiddelen, zoals een betalingsbewijs of een pakbon. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en eventueel voorgelegd. De garantie is niet overdraagbaar. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren..

c. Voor producten die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Batterij eshop en het product op zijn kosten terug te bezorgen aan Batterij eshop.

d. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Batterij eshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

e. De garantie is onder meer niet van toepassing op (onderstaande opsomming is niet beperkend):

defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd

defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik

f. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Artikel 13: Klantendienst 

a. De klantendienst van Batterij eshop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)474081941, via e-mail op info@batterijeshop.com of per post op het volgende adres Batterij eshop, Kuipweg 13, 8400 Oostende, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

b. Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst in verband met een probleem met uw bestelling, vermeld dan altijd uw bestelnummer.  Zo kunnen we uw vraag sneller behandelen. 

Uw bestelnummer vindt u op de bevestigingsmail en op de aankoopbon/pakbon bij de verzonden producten.


Artikel 14: Sancties voor niet-betaling

a. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Batterij eshop beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

b. Onverminderd het voorgaande behoudt Batterij eshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.


Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

a. De site van Batterij eshop en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Batterij eshop of die derden.

b. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.


Artikel 16: Verantwoordelijkheid

a. Batterij eshop kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de webwinkel. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de webwinkel zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

b. Batterij eshop kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Site.

c. Batterij eshop kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

d. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Batterij eshop aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Batterij eshop beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.


Artikel 17: Privacy

a. De verantwoordelijke voor de verwerking, Batterij eshop respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

b. Batterij eshop bewaard onderstaande persoonsgegevens van de Klant in zijn database.

Voor- en achternaam

Adres en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

c. Deze persoonsgegevens gebruikt Batterij eshop voor onderstaande doeleinden.

Voor het leveren van de Klant zijn bestelling, Batterij eshop geeft deze gegevens ook door aan de bezorgdienst (bijvoorbeeld Bpost).

De Klant kan indien gewenst een account aanmaken met zijn persoonsgegevens.

Voor het versturen van nieuwsbrieven indien de Klant hiervoor is ingeschreven. Uitschrijven kan via de Klant zijn account of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Voor het versturen van een reviewmail.

Klantenservice

d. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Batterij eshop, Kuipweg 13, 8400 Oostende, België, info@batterijeshop.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

e. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Batterij eshop, Kuipweg 13, 8400 Oostende, België, info@batterijeshop.com.

f. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

g. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Batterij eshop heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

h. Batterij eshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de webwinkel in welke mate bezocht worden. 

i. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@batterijeshop.com.


Artikel 18: Gebruik van cookies

a. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

b. Batterij eshop maakt gebruik van onderstaande cookies:

Functionele cookies.

        Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

Analytische cookies

        Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Social media cookies van derden

        Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een 'like'-knop voor Facebook.

c. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

d. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 19: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

a. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

b. Het nalaten op gelijk welk moment door Batterij eshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 20: Wijziging voorwaarden 

a. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Batterij eshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 21: Bewijs

a. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Batterij eshop, zijn hostingprovider, of zijn betaalprovider, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.


Artikel 22: Toepasselijk recht – Geschillen

a. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

b. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oostende (België) bevoegd.

c. De Consument kan zijn klacht voorleggen aan de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl).

c. De Consument kan zijn klacht ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan 

Batterij eshop

Kuipweg 13

8400 Oostende

België

info@batterijeshop.com


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.